Heb je wel eens dat je ineens een toon hoort, ken je dat? Dan ga je bijvoorbeeld naar bed en plotseling hoor je een toon, herkenbaar? Het is niet zo’n geluid dat je tijdelijk hoort na het uitgaan, veroorzaakt door te harde muziek, of als gevolg van permanente gehoorbeschadiging. Het is een klank, die qua sterkte per keer kan verschillen. Soms hoor je hem kort, zo nu en dan lang, misschien in één oor of in beide oren.

Google het maar

Diegene die het hebben en willen weten wat het is horen via de huisarts een KNO arts spreken over Tinnitus Aurium. Dat is de medische term voor dit verschijnsel, in de volksmond heet het oorsuizen. Één op de drie volwassenen ervaart dit geluid. Het is een verzamelnaam van hinderlijke geluiden van binnenuit die niet te negeren zijn. Zeer belangrijk om in eerste instantie te onderzoeken of er geen medische oorzaak is. Veelal is de oorzaak niet te vinden en tast men in het duister waar het vandaan komt. Er bestaat geen behandeling voor behalve medicatie gebruik voor de nodige ontspanning of om depressies als gevolg van tot rust te brengen, de toon met geluidsapparatuur proberen te maskeren en de hulp om ermee te leren leven.

Serieuze Yogabeoefenaars weten al heel lang wat het is.

Sterker nog het geluid is één van de pijlers voor succesvolle Yogabeoefening. In het Sanskriet heet de toon het Nada geluid. Wat je dan hoort is je eigen wezen, je eigen klank, veroorzaakt doordat twee kosmische energieën (Shiva en Shakti) tegen ons Karma aanbotsen.

Kosmische energieën, karma? Wat bedoel je daarmee?

We bestaan uit energie toch? Laag in je energie voelen of juist vol zijn van energie. De kosmische energieën stromen door twee kanalen, die Ida en Pingala genoemd worden. De energie die in Ida stroomt is de Shiva energie (vrouwelijke, yin energie) en de energie die in Pingala stroomt is de Shakti energie (mannelijk, yang energie).

Vanuit de reguliere geneeskunde bezien kijken we nu naar de dubbele helix en wat tussen de twee strengen zit, de DNA molecule die genetische informatie bevat. In Yoga hebben we met het DNA het over indrukken. Indrukken worden in het Sanskriet Samskara’s genoemd. De totaliteit aan Samskara’s van een wezen vormen zijn of haar Karma.

Dankzij de beoefening van Yoga

Uit intense en veelvuldige herhaling van het luisteren naar het geluid worden de energiekanelen zeer sterk. Waarom? Je versnelt de energiedoorstroming en je laat de energie geen onbelangrijke zijwegen instromen. De energie blijft stromen op de hoofdweg. Zie het voor je alsof je met een auto ineens van 50 km naar 200 km per uur gaat rijden. Je rijdt door het luisteren met deze snelheid op de snelweg en wilt een afslag nemen. Met 50 km ging dat gemakkelijk, met 200 km lukt dat niet. Zodoende kunnen door het luisteren naar het geluid de energieën minder makkelijk een afslag nemen. Je lekt geen energie.

Wat gebeurt er als je wel energie lekt?

Dan krijg je gedachtes. Een gedachte is een energiewerveling geladen met de informatie van de desbetreffende indruk waar de energie doorheen is gegaan. Heb je hem? Denk maar aan de momenten dat je moe bent. Dan krijg je meer gedachtes toch? De energie kan met succesvolle beoefening niet meer gaan lekken. Minder gedachtes en meer energie is het gevolg. Je bent meer bij jezelf.

Let op! Om een fysiek beroep te kunnen uitoefenen is er een periode van training en onderhoud nodig. Zo is het ook met het leren concentreren, de centrale oefening van de cursus. Pas wanneer de beoefening op een gemakkelijke wijze meegenomen wordt in het dagelijks leven, herhaaldelijk beoefening dus. Dan heeft het pas echt zijn effect.

Beginsituatie doelgroep:

Degene met Tinnitus, oftewel oorsuizen, waar uitgesloten is dat de oorzaak van het innerlijk geluid een medisch probleem is en die open staan om verder te kijken dan medicijn gebruik, het maskeren van de toon en het leren ermee om te gaan.

Einddoel:

Inzicht van waar het geluid vandaan komt en wat het is, verdere acceptatie, tools om energie uit het geluid te halen en daarmee meer tot jezelf kunnen komen, zodat je verdere stappen kan maken in je leven.

Lesinformatie:

  • 5 lessen van 60 minuten (online, vanwaar je ook bent) en wordt gegeven door Thijs
  • Start: Meld je aan, dan prikken we samen de data in de agenda.
  • Kosten zijn 200 euro.

Inschrijven en/of neem contact op