Privacybeleid Raja Yoga Limmen

In het kader van het aanbieden en uitvoeren van mijn yogadiensten verzamelen ik gegevens, dit worden persoonsgegevens genoemd. Deze verklaring is bedoeld om je te helpen begrijpen welke gegevens ik verzamel, hoe ik deze informatie verzamel, gebruik, deel, bewaar en beveilig. In deze verklaring beschrijf ik ook je individuele rechten, waaronder je recht te weten welke gegevens worden bewaard , hoe deze verwerkt wordt en hoe je beperkingen kunt opleggen aan het gebruik ervan.

Vastgelegde gegevens

Gegevens die worden beheerd via aanmelding voor de drie gratis tips voor meer focus:

 • Naam
 • E-mailadres

Gegevens die worden beheerd via aanmelding voor een kennismakingsgesprek:

 • Naam, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens die worden beheerd via aanmelding voor de introductiecursus:

 • Naam, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Blessure
 • Motivatie
 • Ervaring

Wijze van vastleggen

 • Naam en e-mailadres t.b.v. de drie gratis tips worden elektronisch opgeslagen in een bestand van systeem van Activecampaign.com.
 • Gegevens t.b.v. een kennismakingsgesprek in een bestand van Onlineafspraken.nl.
 • Gegevens t.b.v. de introductiecursus in een bestand van Woocommerce.com
 • Voor mijn eigen administratie in een boekhoudprogramma van Acumulus.nl.
 • Daarbij staan naam en e-mailadres op een met wachtwoord beveiligde server van Mailchimp. Een aantal keer per jaar stuur ik een nieuwsbrief betreffende tips en gebeurtenissen in de Yogaschool.

Beveiliging van toevertrouwde gegevens

Mailchimp, Activecampaign, Onlineafspraken, Woocommerce en Acumulus conformeren zich aan door AVG gestelde eisen ter zake van privacy en gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is gelijk aan de duur van de behandelrelatie. Bij beëindiging daarvan wordt alle informatie vernietigd. Als onduidelijkheid bestaat of de relatie nog actief is wordt na maximaal 7 jaar alle informatie vernietigd.

Wijze van vernietiging

 • Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig verwijderen van de gegevens uit het bestand van Acumulus, Onlineafspraken en Woocommerce. De kopieën op de servers worden automatisch daarop aangepast.
 • De in Gmail mogelijk opgeslagen e-mailcorrespondentie wordt handmatig verwijderd. De kopieën op privéservers worden automatisch daarop aangepast.

Nieuwsbrief

Als toezending van nieuwsbrieven niet langer gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de ‘opt-out’ functie van Mailchimp en Active Campaign. Ook volstaat een e-mail met het verzoek toezending te staken. Als persoonlijke gegevens uit de nieuwsbrief programma is verwijdert, zullen automatisch geen nieuwsbrieven meer verzonden worden.

Recht op ‘vergeten worden

Als om welke reden dan ook de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd wordt, volstaat een verzoek daartoe middels een e-mail. Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd, voor zover niet strijdig met overige wetgeving (bijvoorbeeld bewaarplicht fiscus).

Inzage van gegevens

Yogainstructeur Thijs Punt verstrekt desgewenst inzage in de vastgelegde gegevens.

Niet verhandelbaarheid van data

Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden. Aan derden wordt geen inzage verleend.

Bescherming van je gegevens

Ik zal alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

Klacht

Als je niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk, neem dan contact met mij op.

Contact

Thijs Punt
Rijksweg 115
1906 BG Limmen

E-mail: info@rajayogalimmen.nl
Telefoon: +31614406665

KvK: 55552617
agb: 90-046609