Wat is yoga?

Wat is Yoga?

Wanneer je aan Yoga denkt, zie jij dan als eerste de fysieke houdingen voor je? Wist je dat achter deze houdingen een hele wereld op zich schuilt? Om te weten wat Yoga echt is en wat het voor je kan betekenen kan je het beste zelf Yoga gaan beoefenen. Voel daarin, vergelijk en verdiep. Ik (Thijs) geef je bij deze mijn ervaring. Laten we beginnen met het woord zelf. De meest eenvoudige omschrijving is harmonie, vereniging of eenwording tussen het diepste in ons, de ziel (Atman) en de wereld om ons heen, het universele (Brahman). Ik en zij wordt steeds meer wij. Het vrijer worden, het herenigen met wie we echt zijn is waar het voor mij over gaat. Het is het ont-dekken van wat er al binnen in jezelf is en niet om iets te veroveren van iets wat nog niet is. Je creëert je leven steeds meer vanuit een flow. Dit dan niet alleen op fysiek vlak, maar ook op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Herken je dat van die momenten wanneer alles vanzelf lijkt te gaan? Dat je opgaat in het moment en voelt dat je leeft? Bezielt en geïnspireerd. Yoga is een studie en vooral beoefening hoe je dit kan laten ontstaan. Steeds vaker dan toevallig zal je de flow ervaren, gewoon omdat het leuk is om te doen, dat is voor mij Yoga.

Geschiedenis:

Wist je dat deze tenminste vijfduizend jaar oud is? In de Indusvallei in India zijn stenen gevonden waar vermeldingen over Yoga ingekerfd staan. Echter vrij veel wetenschappers vermoeden dat Yoga al een stuk ouder is, hiervoor bestaan alleen geen concrete bewijzen. 200 jaar voor Christus wordt het woord voor het eerst beschreven. In 195 Sutra’s (verzen) beschrijft de auteur Patanjali verbazingwekkend mooi de weg naar Yoga. Deze sutra’s zijn de basis van het achtvoudig pad (Asthanga). Als dit al zo lang wordt beoefend dan moet Yoga wel goed zijn toch?

Wat is Raja Yoga?

Asthanga Yoga heeft als bijnaam Raja, wat je kan vertalen als koninklijk. Dat is geen aparte soort Yoga. Het is Yoga, door bewonderaars beschreven omdat je in je ontwikkeling uiteindelijk koning(in) wordt van je eigen innerlijk rijk. Een ware koning(in) dus. Onder dit Yogastelsel kun je alle serieuze Yogavormen scharen, zoals Kriya -, Hatha -, Mantra -, Bhakti -, Jnana – en Karma Yoga. Zo, dit is niet zomaar iets. Heb je hem in de gaten?

Het unieke in deze yogavorm:

Je hebt veel verschillende yogavormen tegenwoordig, wat maakt deze dan zo geniaal? Verinnerlijking en antwoord krijgen op de essentiële vragen in het leven komt niet vanzelf, nietwaar? Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen, dan zal jezelf systematisch grondig moeten aanpakken. Dat zit zo, de fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die gehanteerd wordt binnen ons wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg. Er zijn acht opeenvolgende stappen voor nodig, beschreven door Patanjali, om het bewustzijn langzaam maar zeker naar de hoogste niveaus te brengen. Zo kom je tot Yoga. Geef je aandacht aan één, twee, soms drie stappen, wat in 95% van de yogavormen gebeurt. Dan zal je ontwikkeling niet diep genoeg gaan. Met Raja Yoga kan dat wel!